Make your own free website on Tripod.com

ЕТ "Михаела -МИ"
търговия на едро и дребно


home


ЕТ "МихаелаІМИ"търгува с голям набор от игли и куки за плетиво от внос


  ръчни   домашни -голямо ухо   за мильо
  машински   губерки -големи   за дантеле -тюлипа
  малък кръг   етаминови   шишове алуминиеви
  голям кръг -кошничка   куки за чорапи  безопасни игли

За контакти и поръчки:
8001 Бургас
Склад: ж-к “Лазур”, ул. “Поморие” №18
тел./факс 056 / 345 04 GSM 088 / 644 811


et_mihaela@hotmail.com